Proiuris

JUDr. Marek Hudec

JUDr. Marek Hudec

Kontaktné informácie

 • mhudec@proiuris.sk
 • + 421 262 413 795

JUDr. Marek Hudec

Advokát a konateľ spoločnosti Hudec s.r.o.

Advokát - partner v združení advokátov PROiURiS

Špecializácia

 • Procesné právo
 • Ústavné právo
 • Právo obchodných spoločností , M & A
 • Zmluvné právo obchodné a občianske
 • Pracovné právo
 • Stavebné právo verejné i súkromné
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok 

 

Znalosť jazykov

 • slovenský
 • český
 • nemecký
 • anglický

 

Vzdelanie

1991 – 1997 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv

1993 Seminár rímskeho práva vo Viedni u prof. Blahu (UK Bratislava) a prof. Hausmaningera (Universität Wien)

1998 Hospitačný program Spolkovej advokátskej komory , Nemeckého advokátskeho zväzu a Nemeckej nadácie pre medzinárodnú právnu spoluprácu v Bonne

1998 Stáž v kancelárii Knarr & Knopp, Darmstadt

2000 Rigorózna skúška zo správneho a štátneho práva na UK Bratislava, 

Rigorózna práca na tému : „Konanie pred Ústavným súdom SR a ochrana základných práv a slobôd“; získanie titulu JUDr.

2000 Advokátska skúška, zapísaný do Slovenskej advokátskej komory

2001 Stáž v kancelári Schaffer & Partner, Praha

2002 Účasť na školení „Verkehrsrecht“, Bochum, Nemecko

2004 Účasť na školení „Anwaltliches Marketing und Berufsrecht“, Mníchov, Nemecko

od r. 2000 Pravidelná účasť na domácich a zahraničných školeniach a seminároch 

 

Právna prax

od r. 2020 Spolupracujúci advokát – partner s UEPA advokáti, Praha v Bratislave

od r. 2008 Advokát – partner v združení PROiURiS, Bratislava (ako Hudec s.r.o.)

2006 – 2008 Advokát – partner v združení ADius, Bratislava

2002 – 2006 Advokát – partner v AK Heringeš & Partner, Bratislava

2000 – 2002 Advokát v AK Valovičová a Železník, Bratislava

1998 Prax v AK Knarr und Knopp, Darmstadt, Nemecko

1996 – 2000 Asistent, neskôr advokátsky koncipient v AK Valovičová a Partneri, Bratislava

1996 Asistent v AK Čechová -Hrbek, Bratislava

1993 – 1995 Asistent u JUDr. Jozefíny Královej, komerčnej právničky, Bratislava

1993 Prax na Okresnom úrade Bratislava I.

 

Publikačná a prednášková činnosť

2021 Kapitola o konkurznom práve v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck

2020 Inhouse-seminár v Bratislave na tému Kurzarbeit v SR

2020 Kapitola o stavebnom práve v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck

2019 Kapitola o obchodných spoločnostiach v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck

2014 Inhouse-semináre vo Viedni a v Bratislave na témy Pracovné právo a Ochrana osobných údajov

2013 Príspevok na konferencii Generation 60+ v Eisenstadte k Pracovnému a Sociálnemu právu SR

2012 – 2015 Pravidelné príspevky do právnej poradne vydavateľstva E-Trend 

2011 – 2018 Pravidelné prednášanie pre Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt (Pracovné a Sociálne právo SR)

2011 Inhouse-seminár v Bratislave na tému Vymáhanie pohľadávok v SR

2008 Inhouse-semináre v SR na tému Európske obchodné právo

2005 Prednáška vo Frankfurte nad Mohanom o podnikaní v SR

2004-2007 Prednášanie na seminároch v Bratislave pre EU Generation a inhouse-seminároch na témy: Zabezpečovanie a vymáhanie pohľadávok, Procesné právo a Európske pracovné právo

2004-2014 Pravidelné prednášanie na seminároch vo Viedni pre ARS Seminarzentrum na témy  Nehnuteľnosti a Pracovné právo

2004 Prednáška v Berlíne na tému Podnikanie v SR a Pracovné právo

 

Členstvo v organizáciách

od  r. 2000 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 1081

2004-2007 člen Karlovarských právnických dní

od r. 2008 spolupráca s Wirtschaftskammer Österreich

od r. 2012 členstvo v Anwalt.de

od r. 2021 spolupráca s Deutsche Auslandshandelskammer na Slovensku

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • energetika
 • logistika
 • obchod s nerastnými surovinami
 • inkaso pohľadávok
 • strojárstvo a automotive
 • IT
 • retail
 • stavebníctvo
 • poisťovníctvo

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • správa majetku klientov na základe fiduciárnych zmlúv
 • zakladanie obchodných spoločností, korporátne zmeny, zlúčenia, likvidácie, premiestnenie sídla v rámci EÚ
 • výkon funkcie likvidátora
 • registrácia v registri partnerov verejného sektora
 • poskytovanie sídla
 • správa povinnej elektronickej komunikácie a preberanie tradičnej pošty
 • sporové stratégie a vedenie súdnych civilných sporov
 • konverzie dokumentov  do a z elektronickej podoby
 • autorizácie zmlúv o vecných právach (kúpne a darovacie zmluvy o prevode nehnuteľností)
 • registrácie ochranných známok SR aj EÚ
JUDr. Marek Hudec

JUDr. Marek Hudec

Partner v združení advokátov PROiURiS

Partner v združení advokátov PROiURiS

 • mhudec@proiuris.sk
 • + 421 262 413 795

Špecializácia

 • Procesné právo
 • Ústavné právo
 • Právo obchodných spoločností , M & A
 • Zmluvné právo obchodné a občianske
 • Pracovné právo
 • Stavebné právo verejné i súkromné
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok 

 

Znalosť jazykov

 • slovenský
 • český
 • nemecký
 • anglický

 

Vzdelanie

1991 – 1997 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv

1993 Seminár rímskeho práva vo Viedni u prof. Blahu (UK Bratislava) a prof. Hausmaningera (Universität Wien)

1998 Hospitačný program Spolkovej advokátskej komory , Nemeckého advokátskeho zväzu a Nemeckej nadácie pre medzinárodnú právnu spoluprácu v Bonne

1998 Stáž v kancelárii Knarr & Knopp, Darmstadt

2000 Rigorózna skúška zo správneho a štátneho práva na UK Bratislava, 

Rigorózna práca na tému : „Konanie pred Ústavným súdom SR a ochrana základných práv a slobôd“; získanie titulu JUDr.

2000 Advokátska skúška, zapísaný do Slovenskej advokátskej komory

2001 Stáž v kancelári Schaffer & Partner, Praha

2002 Účasť na školení „Verkehrsrecht“, Bochum, Nemecko

2004 Účasť na školení „Anwaltliches Marketing und Berufsrecht“, Mníchov, Nemecko

od r. 2000 Pravidelná účasť na domácich a zahraničných školeniach a seminároch 

 

Právna prax

od r. 2020 Spolupracujúci advokát – partner s UEPA advokáti, Praha v Bratislave

od r. 2008 Advokát – partner v združení PROiURiS, Bratislava (ako Hudec s.r.o.)

2006 – 2008 Advokát – partner v združení ADius, Bratislava

2002 – 2006 Advokát – partner v AK Heringeš & Partner, Bratislava

2000 – 2002 Advokát v AK Valovičová a Železník, Bratislava

1998 Prax v AK Knarr und Knopp, Darmstadt, Nemecko

1996 – 2000 Asistent, neskôr advokátsky koncipient v AK Valovičová a Partneri, Bratislava

1996 Asistent v AK Čechová -Hrbek, Bratislava

1993 – 1995 Asistent u JUDr. Jozefíny Královej, komerčnej právničky, Bratislava

1993 Prax na Okresnom úrade Bratislava I.

 

Publikačná a prednášková činnosť

2021 Kapitola o konkurznom práve v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck

2020 Inhouse-seminár v Bratislave na tému Kurzarbeit v SR

2020 Kapitola o stavebnom práve v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck

2019 Kapitola o obchodných spoločnostiach v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck

2014 Inhouse-semináre vo Viedni a v Bratislave na témy Pracovné právo a Ochrana osobných údajov

2013 Príspevok na konferencii Generation 60+ v Eisenstadte k Pracovnému a Sociálnemu právu SR

2012 – 2015 Pravidelné príspevky do právnej poradne vydavateľstva E-Trend 

2011 – 2018 Pravidelné prednášanie pre Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt (Pracovné a Sociálne právo SR)

2011 Inhouse-seminár v Bratislave na tému Vymáhanie pohľadávok v SR

2008 Inhouse-semináre v SR na tému Európske obchodné právo

2005 Prednáška vo Frankfurte nad Mohanom o podnikaní v SR

2004-2007 Prednášanie na seminároch v Bratislave pre EU Generation a inhouse-seminároch na témy: Zabezpečovanie a vymáhanie pohľadávok, Procesné právo a Európske pracovné právo

2004-2014 Pravidelné prednášanie na seminároch vo Viedni pre ARS Seminarzentrum na témy  Nehnuteľnosti a Pracovné právo

2004 Prednáška v Berlíne na tému Podnikanie v SR a Pracovné právo

 

Členstvo v organizáciách

od  r. 2000 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 1081

2004-2007 člen Karlovarských právnických dní

od r. 2008 spolupráca s Wirtschaftskammer Österreich

od r. 2012 členstvo v Anwalt.de

od r. 2021 spolupráca s Deutsche Auslandshandelskammer na Slovensku

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • energetika
 • logistika
 • obchod s nerastnými surovinami
 • inkaso pohľadávok
 • strojárstvo a automotive
 • IT
 • retail
 • stavebníctvo
 • poisťovníctvo

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • správa majetku klientov na základe fiduciárnych zmlúv
 • zakladanie obchodných spoločností, korporátne zmeny, zlúčenia, likvidácie, premiestnenie sídla v rámci EÚ
 • výkon funkcie likvidátora
 • registrácia v registri partnerov verejného sektora
 • poskytovanie sídla
 • správa povinnej elektronickej komunikácie a preberanie tradičnej pošty
 • sporové stratégie a vedenie súdnych civilných sporov
 • konverzie dokumentov  do a z elektronickej podoby
 • autorizácie zmlúv o vecných právach (kúpne a darovacie zmluvy o prevode nehnuteľností)
 • registrácie ochranných známok SR aj EÚ