Proiuris

Tomáš Černák

Tomáš Černák

Kontaktné informácie

  • tcernak@proiuris.sk
  • + 421 2 6241 3795

Tomáš Černák

Advokátsky asistent v združení advokátov PROiURiS

Znalosť jazykov:  

  • slovenský
  • český
  • anglický

 

Vzdelanie:

2016 – 2020 Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava
2020 6-mesačný študijný pobyt v USA
od r. 2020 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 

Profesná prax:

od r. 2021 Advokátsky asistent v združení PROiURiS, Bratislava
Tomáš Černák

Tomáš Černák

Advokátsky asistent v združení advokátov PROiURiS

Advokátsky asistent v združení advokátov PROiURiS

  • tcernak@proiuris.sk
  • + 421 2 6241 3795

Znalosť jazykov:  

  • slovenský
  • český
  • anglický

 

Vzdelanie:

2016 – 2020 Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava
2020 6-mesačný študijný pobyt v USA
od r. 2020 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 

Profesná prax:

od r. 2021 Advokátsky asistent v združení PROiURiS, Bratislava