1. Rozvod /aj cezhraničný/ a úprava pomerov k maloletým deťom
  • Výživné
  • Zverenie /vrát. striedavej starostlivosti/
  • Styk rodiča s maloletým
 2. Nezhody o rodičovských právach a povinnostiach
 3. Majetkové vzťahy v rodine
  • Zrušenie BSM počas trvania manželstva
  • Manželské zmluvy
  • Vyporiadanie BSM dohodou alebo súdom
 4. Určenie/zapretie otcovstva
 5. Zmena mena al. priezviska