Proiuris

Publikačná činnosť

Názov publikácie: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa: WiRO
Kapitel D.IV. Baurecht der SR
(Príručka hospodárstvo a právo vo východnej Európe, Kapitola D.IV. Stavebné právo v SR)
Autor: JUDr. Marek Hudec, Karin Rogalska, M.A.
Jazyk: nemecký
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: C.H. Beck oHG, Mníchov

Zobraziť viac

Názov publikácie: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa: WiRO
Kapitel D.XII. Verfahrens-, Schiedsverfahrens-, Vollstreckungs- und Insolvenzrecht der SR
(Príručka hospodárstvo a právo vo východnej Európe, Kapitola D.XII. Procesné, rozhodcovské, exekučné a konkurzné právo v SR)
Autor: JUDr. Ivana Igazová a JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: C.H. Beck oHG, Mníchov

Zobraziť viac

Názov publikácie: Základná potravinárska legislatíva
Autor: Doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.; Ing. Zuzana Bírošová, CSc.; JUDr. Juraj
Lukačka
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Názov publikácie: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa: WiRO
Kapitel D. I. Gesellschaftsrecht der SR
(Príručka hospodárstvo a právo vo východnej Európe, Kapitola D. I. Právo obchodných spoločností v SR)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: C.H. Beck oHG, Mníchov