Proiuris

Publikačná činnosť

Názov publikácie: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa: WiRO

Kapitel D.IV. Baurecht der SR

(Príručka hospodárstvo a právo vo východnej Európe, Kapitola D.IV. Stavebné právo v SR)

Autor: JUDr. Marek Hudec, Karin Rogalska, M.A.

Jazyk: nemecký

Rok vydania: 2021

Vydavateľstvo: C.H. Beck oHG, Mníchov

Zobraziť viac

Názov publikácie: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa: WiRO

Kapitel D.XII. Verfahrens-, Schiedsverfahrens-, Vollstreckungs- und Insolvenzrecht der SR

(Príručka hospodárstvo a právo vo východnej Európe, Kapitola D.XII. Procesné, rozhodcovské, exekučné a konkurzné právo v SR)

Autor: JUDr. Ivana Igazová a JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký

Rok vydania: 2021

Vydavateľstvo: C.H. Beck oHG, Mníchov

Zobraziť viac

Názov publikácie: Základná potravinárska legislatíva

Autor: Doc. Ing. Lucia Bírošová, Phd.; Ing. Zuzana Bírošová, CSc.; JUDr. Juraj
Lukačka

Jazyk: slovenský

Rok vydania: 2020

Vydavateľstvo: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Názov publikácie: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa: WiRO

Kapitel D. I. Gesellschaftsrecht der SR

(Príručka hospodárstvo a právo vo východnej Európe, Kapitola D. I. Právo obchodných spoločností v SR)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký

Rok vydania: 2019

Vydavateľstvo: C.H. Beck oHG, Mníchov