E-Trend: Dedičské právo

Vzdať sa dedičstva v prospech súrodencov?

Môžem odmietnuť dedičstvo po zosnulej matke v prospech mojich dvoch súrodencov? Zo zákona sme dedičmi až šiesti súrodenci.

Odpoveď nájdete tu