JUDr. Dagmar Valovičová

Špecializácia:

 • právo cenných papierov (najmä zmenky,akcie a šperky)
 • obchodné právo
 • občianske právo
 • právo EÚ
 • medzinárodné právo súkromné
 • bankové a finančné právo

Dĺžka praxe:

 • 30 rokov

Znalosť jazykov:

 • slovenský, český, nemecký, anglický

Kontakt:

JUDr. Dagmar Valovičová

advokátka

e-mail: dvalovicova@proiuris.sk

 • zapísaná v Slovenskej advokátskej komore od roku 1993 pod číslom 0186
 • zapísaná v Českej advokátskej komore od roku 2002 pod číslom 9361
 • zakladajúca členka Karlovarských právnických dní
 • členka Slovensko - nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
 • členka Slovensko - rakúskej obchodnej komory

Profesný rozvoj

 • od roku 2013 členka disciplinárnej komisie slovenskej advokátskej komory
 • Od júla 2008   Členka spoločenstva advokátov PROiURiS
 • 2002 - 2008    Advokátska - partner v Združení advokátov Valovičová & Železník
 • 1993 - 2002    Výkon advokátskej praxe v Advokátskej kancelárii Valovičová a Partneri, Bratislava
 • 1995 - 1996 Absolvovanie odborného vzdelávacieho programu na EXPORT AKADEMIE Reutlingen odbor ''Ochodné právo EÚ''. Ukončené skúškou - PRof. Klaus Detzer
 • 1993 - úspešné absolvovanie advokátskej skúšky
  Advokátka - partner v advokátskej kancelárii
 • 1992 - 1993 Strážnická & Valovičová, Bratislava
 • 1989 - 1992 Výkon právnej praxe v rakúskej advokátskej kancelárii Goriany, Jakobljevich und Partner Viedeň - pobočka Bratislava
 • 1990 - Úspešné absolvovanie skúšok komerčnej právničky, zapísanie do Komory komerčných právnikov
 • 1987 - 1989 Výkon právnej praxe v spoločnosti v zahraničnom obchodnom podniku TRANSAKTA Praha - pobočka Bratislava 
 • 1986 - 1987 Výkon právnej praxe v spoločnosti AVEX a.s. J/V PHILIPS Eidhoven Holandsko a TESLA Bratislava
 • 1983 - 1986 Výkon právnej praxe na pozícii vedúceho právneho oddelenia v spoločnosti OTEX Bratislava
 • 1982 - Rigorózna skúška na UK Bratislava, získanie titulu JUDr.
 • 1978 Rigorózna práca na tému: ,,Klauzula rozhodcovského súdu v medzinárodných sporoch s medzinárodným prvkom'' ukončenia vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. diplom Magisterka práv