JUDr. Marek Hudec

Špecializácia:

 • právo obchodných spoločností
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • ochrana osobných údajov a právna úprava podnikania prostredníctvom internetu
 • fúzie a akvizície
 • právo cenných papierov (špecializácia na akcie a zmenky)
 • právo duševného vlastníctva
 • pracovné právo

Dĺžka praxe:

 • 9 rokov

Znalosť jazykov:

 • slovenský, český, nemecký, anglický

Kontakt:

Mgr. Juraj Lukačka

advokát a konateľ

e-mail: jlukacka@proiuris.sk

 • zapísaný v Slovenskej advokátskej komore od roku 2007 pod číslom 5566

Profesný rozvoj

 • od 2008 Člen spoločenstva advokátov PROiUiS
 • 2008 Absolvovanie odborných seminárov o ochrane osobných údajov
 • od 2007 Zapísaný v Slovenskej advokátskej komore
 • 2006 Úspešné absolvovanie advokátskej skúšky advokátsky koncipient advokátky
 • JUDr. Dagmar Valovičovej v Advokátskej kancelárii Valovičová & Železník
 • 2003 - 2006 V rigoróznom konaní pracuje na téme ,,Trestná zodpovednosť mladistvých''
 • od 2006 Certifikát z anglického jazyka po úspešnom absolvovaní kurzu Legal English
 • 2005 Absolvovanie seminárov externého doktoranského štúdia vo vednom odbore trestné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2004 - Absolvovanie odborných seminárov o práve EÚ s ohľadom na aplikáciu v právnej praxi v SR
 • 2003 - Ukončenie vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore právo, diplom Magister práv
 • 1999 - 2003 Výkon právnej praxe v advokátskej kancelárii Valovičová a Partneri