Náš tím Vám rád pomôže nájsť správne riešenia pri kľúčových rozhodnutiach

PROiURiS advokáti je spoločná obchodná značka, zastrešujúca spoluprácu členov-advokátov pri poskytovaní právnych služieb. Nejde však o podnikanie pod spoločným obchodným menom. Vďaka našej spolupráci Vám vieme ponúknuť vyššiu kvalitu právnych služieb, vzájomnú zastupiteľnosť a poistné krytie zodpovednosti za škodu až do 3.763.460 €.

Vo svete plnom informácii a často protichodných posolstiev
je dôležité poznať význam a váhu a vedieť ich správnym spôsobom pochopiť a využiť.