Kancelária daňových poradcov,
audítorov a advokátov

Schaffer & Partner, s.r.o.
Praha, Česká republika

Advokátska
kancelária

Escher Rechtsanwälte
Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Kancelária daňových poradcov,
audítorov a advokátov

Schaffer & Partner, GdbR.
Norimberg, Nemecko