Proiuris

Vzdelávacia činnosť

Seminár

Téma: Kurzarbeit in der SR (Prekážky v práci na strane zamestnávateľa v SR)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: Lenze SK, Bratislava, 4.9.2020

Seminár

Téma: Obchodné zmluvné právo

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o., Dolné Vestenice, 2008 –2018

Seminár

Téma: Arbeitsrecht in der Slowakischen Republik (Pracovné právo v SR)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký

Pre: ARS akadémia, Viedeň, 2006 – 2018

Prednáška

Téma: Kollektiven Arbeitsrechtes in der Slowakischen Republik (Kolektívne pracovné právo v Slovenskej republike)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký

Pre: ZO Energeticko-chemický odborový zväz uniJA, Bratislava , GPA-djp – Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, Viedeň, 12.12.2016

Seminár

Téma: Arbeits- und Sozialrecht in der Slowakischen Republik – Master Studium

(Právo sociálneho zabezpečenia v SR  – magisterské štúdium)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký

Pre: Univerzita Fachhochschule Burgenland GmbH, Eisenstadt, AT., 9.1.2010; 25.10.2014; 7.11.2015

Seminár

Téma: Arbeitszeit in der Slowakischen Republik

(Pracovný čas v SR)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký

Pre: Raiffeisenbank, Viedeň,  8.10.2014

Prednáška

Téma: Zabezpečenie pohľadávky nehnuteľnosťou

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: Oberbank AG, Bratislava, 7.3.2013

Seminár

Téma: Immobilienrecht in der SR – Erwerb und Nutzen der Immobilie (Právo nehnuteľností v SR – Nadobudnutie a užívanie nehnuteľnosti)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký

Pre: ARS akadémia, Viedeň, 2005 – 2012

Seminár

Téma: Forderungseintreibung in der SR (Vymáhanie pohľadávok v SR)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký, slovenský

Pre: Alektum s.r.o., Bratislava, 14.6.2011

Seminár

Téma: Arbeitsrecht in der Slowakischen Republik (Pracovné právo v SR)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký

Pre: MEGAK, Piešťany, 21.10.2010

Prednáška

Téma: Ochrana osobných údajov

Autor: JUDr. Juraj Lukačka

Jazyk: slovenský

Pre: Reader´s Digest Výber Slovensko, s.r.o. (teraz Tarsago Slovensko, s.r.o.), Praha, 27.5.2010

Prednáška

Téma: Súdne vymáhanie pohľadávok je krajné riešenie.

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: EU Generation, Bratislava, 13.10.2008

Prednáška

Téma: Zabezpečenie záväzkov v aktuálnej judikatúre, dobré mravy a ochrana spotrebiteľa

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: EU Generation, Bratislava, 17.10.2007

Seminár

Téma: Uzavieranie, zmeny a skončenie pracovného pomeru v SR a novela Zákonníka práce č. 348/2007 Z.z.

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: Unternehmer seminare deutschland, Bratislava, 12.10.2007

Prednáška

Téma: Významné právne nástroje na znižovanie rizika nezaplatených pohľadávok a dobré mravy

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: EU Generation, Bratislava, 2.10.2006

Prednáška

Téma: Výkon práce v druhom štáte EÚ

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: C.H. Beck, Bratislava, 25.1.2006

Prednáška

Téma: Právne nástroje znižovania rizika nezaplatených pohľadávok

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: EU Generation, Bratislava, 12.10.2005

Prednáška

Téma: Uzavieranie, zmeny a skončenie prac. pomeru v SR s ohľadom na legislatívu a judikatúru ESD

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: C.H. Beck, Bratislava, 6.9.2005

Prednáška

Téma: Ochrana osobných údajov

Autor: JUDr. Juraj Lukačka

Jazyk: slovenský

Pre: Reader´s Digest Výber Slovensko, s.r.o. (teraz Tarsago Slovensko, s.r.o.), Bratislava, 28.4.2005

Prednáška

Téma: Právne nástroje znižovania rizika nezaplatených pohľadávok

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: slovenský

Pre: EU Generation, Bratislava, 20.10.2004

Seminár

Téma: Unternehmen in der Slowakischen Republik; Rechtliche Grundlagen der Unternehmenstätigkeit (Podnikanie v SR; Právne základy podnikania)

Autor: JUDr. Marek Hudec

Jazyk: nemecký

Pre: Unternehmer seminare deutschland, Berlin, 9.8.2004