Proiuris

Vzdelávacia činnosť

Seminár
Téma: Obchodné zmluvné právo
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: SLOVAKTUAL s. r. o., Pravenec, 28.1.2022

Seminár
Téma: Kurzarbeit in der SR (Prekážky v práci na strane zamestnávateľa v SR)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: Lenze SK, Bratislava, 4.9.2020

Seminár
Téma: Obchodné zmluvné právo
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o., Dolné Vestenice, 2008

Seminár
Téma: Arbeitsrecht in der Slowakischen Republik (Pracovné právo v SR)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký
Pre: ARS akadémia, Viedeň, 2006 – 2018

Prednáška
Téma: Kollektiven Arbeitsrechtes in der Slowakischen Republik (Kolektívne pracovné právo v Slovenskej republike)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký
Pre: ZO Energeticko-chemický odborový zväz uniJA, Bratislava , GPA-djp – Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, Viedeň, 12.12.2016

Seminár
Téma: Arbeits- und Sozialrecht in der Slowakischen Republik – Master Studium
(Právo sociálneho zabezpečenia v SR – magisterské štúdium)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký
Pre: Univerzita Fachhochschule Burgenland GmbH, Eisenstadt, AT., 9.1.2010; 25.10.2014; 7.11.2015

Seminár
Téma: Arbeitszeit in der Slowakischen Republik
(Pracovný čas v SR)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký
Pre: Raiffeisenbank, Viedeň, 8.10.2014

Prednáška
Téma: Zabezpečenie pohľadávky nehnuteľnosťou
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: Oberbank AG, Bratislava, 7.3.2013

Seminár
Téma: Immobilienrecht in der SR – Erwerb und Nutzen der Immobilie (Právo nehnuteľností v SR – Nadobudnutie a užívanie nehnuteľnosti)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký
Pre: ARS akadémia, Viedeň, 2005 – 2012

Seminár
Téma: Forderungseintreibung in der SR (Vymáhanie pohľadávok v SR)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký, slovenský
Pre: Alektum s.r.o., Bratislava, 14.6.2011

Seminár
Téma: Arbeitsrecht in der Slowakischen Republik (Pracovné právo v SR)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký
Pre: MEGAK, Piešťany, 21.10.2010

Prednáška
Téma: Ochrana osobných údajov
Autor: JUDr. Juraj Lukačka
Jazyk: slovenský
Pre: Reader´s Digest Výber Slovensko, s.r.o. (teraz Tarsago Slovensko, s.r.o.), Praha, 27.5.2010

Prednáška
Téma: Súdne vymáhanie pohľadávok je krajné riešenie.
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: EU Generation, Bratislava, 13.10.2008

Prednáška
Téma: Zabezpečenie záväzkov v aktuálnej judikatúre, dobré mravy a ochrana spotrebiteľa
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: EU Generation, Bratislava, 17.10.2007

Seminár
Téma: Uzavieranie, zmeny a skončenie pracovného pomeru v SR a novela Zákonníka práce č. 348/2007 Z.z.
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: Unternehmer seminare deutschland, Bratislava, 12.10.2007

Prednáška
Téma: Významné právne nástroje na znižovanie rizika nezaplatených pohľadávok a dobré mravy
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: EU Generation, Bratislava, 2.10.2006

Prednáška
Téma: Výkon práce v druhom štáte EÚ
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: C.H. Beck, Bratislava, 25.1.2006

Prednáška
Téma: Právne nástroje znižovania rizika nezaplatených pohľadávok
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: EU Generation, Bratislava, 12.10.2005

Prednáška
Téma: Uzavieranie, zmeny a skončenie prac. pomeru v SR s ohľadom na legislatívu a judikatúru ESD
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: C.H. Beck, Bratislava, 6.9.2005

Prednáška
Téma: Ochrana osobných údajov
Autor: JUDr. Juraj Lukačka
Jazyk: slovenský
Pre: Reader´s Digest Výber Slovensko, s.r.o. (teraz Tarsago Slovensko, s.r.o.), Bratislava, 28.4.2005

Prednáška
Téma: Právne nástroje znižovania rizika nezaplatených pohľadávok
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: slovenský
Pre: EU Generation, Bratislava, 20.10.2004

Seminár
Téma: Unternehmen in der Slowakischen Republik; Rechtliche Grundlagen der Unternehmenstätigkeit (Podnikanie v SR; Právne základy podnikania)
Autor: JUDr. Marek Hudec
Jazyk: nemecký
Pre: Unternehmer seminare deutschland, Berlin, 9.8.2004