Proiuris

13.10.2008 Súdne vymáhanie pohľadávok je krajné riešenie.