Proiuris

6.9.2005 Uzavieranie, zmeny a skončenie prac. pomeru v SR s ohľadom na legislatívu a judikatúru ESD