Proiuris

12.10.2007 Uzavieranie, zmeny a skončenie pracovného pomeru v SR a novela Zákonníka práce č. 348/2007 Z.z.