Proiuris

17.10.2007 Zabezpečenie záväzkov v aktuálnej judikatúre, dobré mravy a ochrana spotrebiteľa