Proiuris

O nás

PROiURiS advokáti je spoločná obchodná značka zastrešujúca spoluprácu členov- advokátov pri poskytovaní právnych služieb. Na Slovensku pôsobíme pod touto značkou od roku 2008. Združenie advokátov vzniklo za účelom spojenia ľudí s dlhoročnou praxou a profesijnými skúsenosťami z rôznych advokátskych kancelárií. Cieľom je poskytovať našim klientom kvalitné právne služby na vysokej odbornej úrovni vo viacerých právnych oboroch vďaka špecializácii našich advokátov. Vzájomná spolupráca nám umožňuje vytvoriť väčší tím pre rozsiahle projekty, operatívny brainstorming potrebný pri hľadaní kvalitných a inovatívnych riešení právnych problémov a sporových stratégií našich klientov a vzájomnú zastupiteľnosť.
Prínosy združenia advokátov pre našich klientov:
 • Naši advokáti majú dlhoročnú prax – 22 až 38 rokov
 • Sme členmi Slovenskej advokátskej komory, niektorí advokáti sú členmi aj ďalších profesijných organizácií a komôr
 • Dobre rozumieme lokálnym potrebám našich klientov
 • Každému klientovi poskytujeme osobný prístup a vysokú profesionalitu
 • Našou výhodou oproti veľkým nadnárodným kanceláriám je stabilný tím ľudí
 • Naši advokáti hovoria na vysokej úrovni nemecky, anglicky a maďarsky
 • Zastupujeme klientov zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Dánska, Škótska, Turecka, Bulharska, Francúzska, Fínska, Srbska, Ukrajiny, USA, Spojeného kráľovstva, Saudskej Arábie, Kuvajtu, Iránu, Spojených arabských emirátov a Izraela.
 • Naši klienti sú z rôznych oblastí podnikania ako napr. energetika, logistika, obchod s nerastnými surovinami, inkaso pohľadávok, strojárstvo a automotive, IT, retail, stavebníctvo, poisťovníctvo, agrosektor, direct marketing, médiá a eventy, development,
 • Vďaka spolupráci s advokátskymi kanceláriami pôsobiacimi v zahraničí vieme zabezpečiť zastupovanie našich klientov vo väčšine krajín Európskej únie, osobitne v  Českej republike, Rakúsku, v rôznych spolkových krajinách Nemecka, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bulharsku, Rumunsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku a Švédsku, tiež v Spojenom kráľovstve a Turecku
 • Našim klientom poskytujeme in house semináre v rôznych právnych oblastiach
 • Pripravujeme pravidelné reporty o zmenách v právnych predpisoch v konkrétnych právnych oblastiach podľa požiadaviek a zamerania klienta
 • Vďaka odbornej špecializácii jednotlivých členov advokátov vieme pokryť požiadavky v rôznych oboroch práva
 • Naše združenie úzko spolupracuje s notármi, audítormi, účtovníkmi, daňovými poradcami, tlmočníkmi a prekladateľmi
 • Disponujeme poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokácie až do výšky 3.763.460 € s možnosťou navýšenia v prípade potreby