Proiuris

Publikačná a vzdelávacia činnosť

Našim klientom ponúkame prednášky, semináre a školenia na rôzne témy podľa individuálnych požiadaviek na Slovensku ale aj v Rakúsku a Nemecku.

Taktiež robíme semináre a prednášky pre vzdelávaciu akadémiu ARS (Viedeň, AT), agentúru EU Generation (Viedeň AT, Bratislava SK) a pre vysokú školu Fachhochschule Burgenland GmbH (Eisenstadt, AT).