1. Korporátne právo (právo obchodných spoločností)
  • Zakladanie obchodných spoločností
  • Korporátne zmeny, zlúčenia, rozdelenia
  • Likvidácia
  • Premiestnenie sídla v rámci EÚ
  • Poskytovanie sídla a správa majetku klienta
  • Vnútorné vzťahy spoločnosti a štatutárnych orgánov
  • Registrácia v registri partnerov verejného sektora
 2. M&A (fúzie a akvizície)
  • Vnútroštátne zlúčenia
  • Cezhraničné zlúčenia
  • Due dilligence (právny audit)
 3. Zmluvné právo
  • Poradenstvo a účasť pri obchodných rokovaniach
  • Informácie o zmluvnej strane
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Formulárové a rámcové zmluvy
  • Správa pohľadávok (súdne, mimosúdne vymáhanie, exekúcie)
 4. Protimonopolné právo a súťažné právo (ochrana pred nekalou súťažou)
 5. Ochrana obchodného mena, GDPR, bezpečnosť dát
 6. Ochrana práv duševného vlastníctva a priemyselných práv
  • Registrácie ochranných známok SR aj EÚ
  • Autorské zmluvy
 7. Právo cenných papierov (špecializácia na akcie, zmenky a šeky)
 8. Poisťovníctvo a bankové právo