Proiuris

Spolupráca

Pre zabezpečenie komplexného servisu pre našich klientov spolupracuje združenie PROiURiS advokáti s notármi, exekútormi, daňovými poradcami, audítormi a účtovníkmi, tlmočníkmi a prekladateľmi, súdnymi znalcami. Vďaka spolupráci s advokátskymi kanceláriami pôsobiacimi v zahraničí vieme zabezpečiť zastupovanie našich klientov vo väčšine krajín Európskej únie, ako aj úspešne zastupovať záujmy našich klientov v prípade cezhraničných projektov či sporov.