Proiuris

Ing. Jana Hudecová

Ing. Jana Hudecová

Kontaktné informácie

 • jhudecova@proiuris.sk
 • + 421 2 6241 3795

Ing. Jana Hudecová

Office manager, asistentka advokáta v združení advokátov PROiURiS

Špecializácia:

 • Konzultantka v odbore stavebníctva
 • Poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľností
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok 
 • Administratívne a organizačné vedenie kancelárie

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • český

 

Vzdelanie:

1989 – 1994 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná Fakulta, odbor Pozemné stavby, priznanie titulu inžinierka
1994 – 2013 Odborné semináre z oblasti stavebníctva
1999 Slovenská komora stavebných inžinierov, autorizačná skúška na získanie autorizačného osvedčenia a zápis do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov
2007 Slovenská realitná akadémia , odborný seminár „Realitný maklér – obchodovanie s nehnuteľnosťami“  so záverečnou skúškou, získanie certifikátu

 

Profesná prax:

od r. 2008 Office manager, asistentka advokáta, financie a účtovníctvo, IT v združení PROiURiS, Bratislava
2007 – 2014 Realitná maklérka a majiteľka realitnej kancelárie ALITER group, Bratislava
1998 – 2007 Projektantka a majiteľka projekčnej kancelárie Klima – projekt, Bratislava
1995 – 1998 Projektantka vo firme COPROJECT s.r.o. (a.s.), Bratislava
1993 – 1995 Projektantka a rozpočtárka vo firme Gregor s.r.o., Bratislava

 

Členstvo v organizáciách:

od  r. 1999 autorizovaná stavebná inžinierka v Slovenskej komore stavebných inžinierov pod číslom 2198

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • správa povinnej elektronickej komunikácie a preberanie tradičnej pošty
 • konzultácie pri oceňovaní nehnuteľností
Ing. Jana Hudecová

Ing. Jana Hudecová

Office manager v združení advokátov PROiURiS

Office manager v združení advokátov PROiURiS

 • jhudecova@proiuris.sk
 • + 421 2 6241 3795

Špecializácia:

 • Konzultantka v odbore stavebníctva
 • Poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľností
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok 
 • Administratívne a organizačné vedenie kancelárie

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • český

 

Vzdelanie:

1989 – 1994 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná Fakulta, odbor Pozemné stavby, priznanie titulu inžinierka
1994 – 2013 Odborné semináre z oblasti stavebníctva
1999 Slovenská komora stavebných inžinierov, autorizačná skúška na získanie autorizačného osvedčenia a zápis do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov
2007 Slovenská realitná akadémia , odborný seminár „Realitný maklér – obchodovanie s nehnuteľnosťami“  so záverečnou skúškou, získanie certifikátu

 

Profesná prax:

od r. 2008 Office manager, asistentka advokáta, financie a účtovníctvo, IT v združení PROiURiS, Bratislava
2007 – 2014 Realitná maklérka a majiteľka realitnej kancelárie ALITER group, Bratislava
1998 – 2007 Projektantka a majiteľka projekčnej kancelárie Klima – projekt, Bratislava
1995 – 1998 Projektantka vo firme COPROJECT s.r.o. (a.s.), Bratislava
1993 – 1995 Projektantka a rozpočtárka vo firme Gregor s.r.o., Bratislava

 

Členstvo v organizáciách:

od  r. 1999 autorizovaná stavebná inžinierka v Slovenskej komore stavebných inžinierov pod číslom 2198

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • správa povinnej elektronickej komunikácie a preberanie tradičnej pošty
 • konzultácie pri oceňovaní nehnuteľností