Proiuris

Mgr. Patrik Balko

Kontaktné informácie

 • pbalko@proiuris.sk
 • + 421 262 413 795

Mgr. Patrik Balko

Advokát

Advokát v združení advokátov PROiURiS

Špecializácia: 

 • Správa pohľadávok vrátane spotrebiteľských (procesné právo)
 • Spotrebiteľské právo
 • Právo obchodných spoločností a živnostenské právo
 • Zmluvné právo osobitne právo nehnuteľností
 • Pracovné právo
 • Rodinné právo

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • maďarský
 • anglický
 • český

 

Vzdelanie:

2022 Advokátska skúška, zapísaný do Slovenskej advokátskej komory
2011 – 2016 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv
2007 – 2011 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

 

Právna prax:

od r. 2022 Advokát v združení PROiURiS, Bratislava (ako Mgr. Patrik Balko, advokát)
od r. 2022 Spolupracujúci advokát s UEPA advokáti, Praha v Bratislave
od r. 2020 Spolupracujúci advokátsky koncipient s UEPA advokáti Praha v Bratislave
od r. 2017 Advokátsky koncipient v združení advokátov PROiURiS
2016 Asistent advokáta v AK Lukačka s.r.o., Bratislava

 

Členstvo v organizáciách:

od  r. 2022 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 8411

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • energetika
 • logistika 
 • inkaso pohľadávok
 • retail
 • direct marketing
 • development 

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • výkon funkcie likvidátora, al. člena štatutárneho al. dozorného orgánu
 • zastupovanie pri úkonoch pred súdmi, notármi, úradmi, bankami a ďalšími osobami v SR,
 • správa povinnej elektronickej komunikácie a preberanie tradičnej pošty
 • zastupovanie poškodených  v trestnom konaní
Mgr. Patrik Balko

Mgr. Patrik Balko

Advokát v združení advokátov PROiURiS

Advokát v združení advokátov PROiURiS

 • pbalko@proiuris.sk
 • + 421 262 413 795

Špecializácia: 

 • Správa pohľadávok vrátane spotrebiteľských (procesné právo)
 • Spotrebiteľské právo
 • Právo obchodných spoločností a živnostenské právo
 • Zmluvné právo osobitne právo nehnuteľností
 • Pracovné právo
 • Rodinné právo

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • maďarský
 • anglický
 • český

 

Vzdelanie:

2022 Advokátska skúška, zapísaný do Slovenskej advokátskej komory
2011 – 2016 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv
2007 – 2011 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

 

Právna prax:

od r. 2022 Advokát v združení PROiURiS, Bratislava (ako Mgr. Patrik Balko, advokát)
od r. 2022 Spolupracujúci advokát s UEPA advokáti, Praha v Bratislave
od r. 2020 Spolupracujúci advokátsky koncipient s UEPA advokáti Praha v Bratislave
od r. 2017 Advokátsky koncipient v združení advokátov PROiURiS
2016 Asistent advokáta v AK Lukačka s.r.o., Bratislava

 

Členstvo v organizáciách:

od  r. 2022 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 8411

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • energetika
 • logistika 
 • inkaso pohľadávok
 • retail
 • direct marketing
 • development 

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • výkon funkcie likvidátora, al. člena štatutárneho al. dozorného orgánu
 • zastupovanie pri úkonoch pred súdmi, notármi, úradmi, bankami a ďalšími osobami v SR,
 • správa povinnej elektronickej komunikácie a preberanie tradičnej pošty
 • zastupovanie poškodených  v trestnom konaní