Proiuris

JUDr. Igazová

JUDr. Ivana Igazová

Kontaktné informácie

 • iigazova@proiuris.sk
 • + 421 2 6241 3795

JUDr. Ivana Igazová

Advokátka

Advokátka - partnerka v združení advokátov PROiURiS

Špecializácia:

 • Občianske a rodinné právo vrátane cezhraničných rodinných vecí
 • Pozemkové právo a nehnuteľnosti – zameranie na vlastnícko-právne spory
 • Procesné právo – zastupovanie na súdoch vrátane najvyššieho súdu a ÚS SR
 • Zmluvné právo občianske a obchodné 
 • Trestné právo – zastupovanie poškodených v predsúdnom konaní
 • Správne právo  – zameranie na stavebné a katastrálne konanie
 • Ústavné právo

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • nemecký
 • anglický
 • český
 • ruský

 

Vzdelanie:

1998 – 2004 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv, štátna skúška, obhájenie diplomovej práce na katedre občianskeho práva na tému: „Vlastníctvo pozemkov“

2009 Advokátska skúška, zapísaná do Slovenskej advokátskej komory 

2017 Absolvovanie prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu, Justičná akadémia SR

2005 Rigorózna skúška z občianskeho práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, rigorózna práca na tému: „Vybrané problémy v BSM“; získanie titulu JUDr.

od r. 2009 Pravidelná účasť na domácich a zahraničných školeniach a seminároch advokátov 

2008 – 2009 Účasť na seminároch advokátskych koncipientov organizovaných Slovenskou advokátskou komorou 

 

 

Právna prax:

od r. 2021 Advokátka – partnerka v združení PROiURiS, Bratislava
(ako JUDr. Ivana Igazová, advokátka)
od r. 2019 Spolupracujúca advokátka v združení PROiURiS, Bratislava
od r. 2015 Advokátka v AK JUDr. Ivana Igazová, Bratislava
2009 – 2014 Advokátka – partnerka v AK JUDr. Gabriely Igazovej, Bratislava
2008 – 2009 Advokátska koncipientka v AK JUDr. Gabriely Igazovej, Bratislava
2007 Senior právnička – Divízia právna a regulácie, T-Mobile SK  (Slovak telekom, a.s., Bratislava)
 2005 – 2006 Asistentka/Právnička  – Visionmedia, s.r.o. (VM Telecom, s.r.o.), Bratislava

 

Publikačná a prednášková činnosť:

2021 Autorka kapitoly o procesnom, rozhodcovskom a exekučnom práve v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck: Verfahrens-, Schiedsverfahrens und Vollstreckungsrecht
od r. 2015 Prednášky pre rôzne subjekty vrátane online prednášok

 

Členstvo v organizáciách:

od  r. 2009 zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 5020

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • fyzické a právnické osoby v rôznych oblastiach práva
 • obce a VÚC
 • poľnohospodárske družstvá
 • správa bytových domov
 • občianske združenia 
 • IT a telematika
 • transport a logistika

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • komplexné právne poradenstvo v rodinných veciach vrátane cezhraničného rozvodu 
 • právny audit/due dilligence (DD) so zameraním na nehnuteľnosti
 • riešenie pozemkov tzv. neznámych/nezistených vlastníkov 
 • zastupovanie na súdoch všetkých inštancií a pred správnymi orgánmi
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zakladanie obchodných spoločností, zmeny a zápisy do obchodného registra
 • autorizácie zmlúv advokátom (kúpne a darovacie zmluvy o prevode nehnuteľností)
 • online prednášky a konzultácie
JUDr. Ivana Igazová

JUDr. Ivana Igazová

Partnerka v združení advokátov PROiURiS

Partnerka v združení advokátov PROiURiS

 • iigazova@proiuris.sk
 • + 421 2 6241 3795

Špecializácia:

 • Občianske a rodinné právo vrátane cezhraničných rodinných vecí
 • Pozemkové právo a nehnuteľnosti – zameranie na vlastnícko-právne spory
 • Procesné právo – zastupovanie na súdoch vrátane najvyššieho súdu a ÚS SR
 • Zmluvné právo občianske a obchodné 
 • Trestné právo – zastupovanie poškodených v predsúdnom konaní
 • Správne právo  – zameranie na stavebné a katastrálne konanie
 • Ústavné právo

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • nemecký
 • anglický
 • český
 • ruský

 

Vzdelanie:

1998 – 2004 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv, štátna skúška, obhájenie diplomovej práce na katedre občianskeho práva na tému: „Vlastníctvo pozemkov“

2009 Advokátska skúška, zapísaná do Slovenskej advokátskej komory 

2017 Absolvovanie prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu, Justičná akadémia SR

2005 Rigorózna skúška z občianskeho práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, rigorózna práca na tému: „Vybrané problémy v BSM“; získanie titulu JUDr.

od r. 2009 Pravidelná účasť na domácich a zahraničných školeniach a seminároch advokátov 

2008 – 2009 Účasť na seminároch advokátskych koncipientov organizovaných Slovenskou advokátskou komorou 

 

 

Právna prax:

od r. 2021 Advokátka – partnerka v združení PROiURiS, Bratislava
(ako JUDr. Ivana Igazová, advokátka)
od r. 2019 Spolupracujúca advokátka v združení PROiURiS, Bratislava
od r. 2015 Advokátka v AK JUDr. Ivana Igazová, Bratislava
2009 – 2014 Advokátka – partnerka v AK JUDr. Gabriely Igazovej, Bratislava
2008 – 2009 Advokátska koncipientka v AK JUDr. Gabriely Igazovej, Bratislava
2007 Senior právnička – Divízia právna a regulácie, T-Mobile SK  (Slovak telekom, a.s., Bratislava)
 2005 – 2006 Asistentka/Právnička  – Visionmedia, s.r.o. (VM Telecom, s.r.o.), Bratislava

 

Publikačná a prednášková činnosť:

2021 Autorka kapitoly o procesnom, rozhodcovskom a exekučnom práve v  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, vydavateľstvo C.H.Beck: Verfahrens-, Schiedsverfahrens und Vollstreckungsrecht
od r. 2015 Prednášky pre rôzne subjekty vrátane online prednášok

 

Členstvo v organizáciách:

od  r. 2009 zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 5020

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • fyzické a právnické osoby v rôznych oblastiach práva
 • obce a VÚC
 • poľnohospodárske družstvá
 • správa bytových domov
 • občianske združenia 
 • IT a telematika
 • transport a logistika

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • komplexné právne poradenstvo v rodinných veciach vrátane cezhraničného rozvodu 
 • právny audit/due dilligence (DD) so zameraním na nehnuteľnosti
 • riešenie pozemkov tzv. neznámych/nezistených vlastníkov 
 • zastupovanie na súdoch všetkých inštancií a pred správnymi orgánmi
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zakladanie obchodných spoločností, zmeny a zápisy do obchodného registra
 • autorizácie zmlúv advokátom (kúpne a darovacie zmluvy o prevode nehnuteľností)
 • online prednášky a konzultácie