Proiuris

JUDr. Juraj Lukačka

JUDr. Juraj Lukačka

Kontaktné informácie

 • jlukacka@proiuris.sk
 • + 421 262 413 795

JUDr. Juraj Lukačka

Advokát a konateľ spoločnosti Lukačka s.r.o.

Advokát - partner v združení advokátov PROiURiS

Špecializácia 

 • Právo obchodných spoločností , M & A
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok 
 • Ochrana osobných údajov, bezpečnosť dát
 • Ochrana pred nekalou súťažou, súťažné právo
 • Právo duševného vlastníctva, najmä autorské zmluvy a ochranné známky
 • Právo cenných papierov – špecializácie na akcie a zmenky
 • Pracovné právo
 • Občianske právo –  komplexné právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností a v oblasti rodinného práva
 • Register partnerov verejného sektora
 • Trestné právo – zastupovanie poškodených, obhajoba v trestnom konaní

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • český
 • anglický
 • nemecký

 

Vzdelanie:

1998 – 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv
2004 Absolvovanie odborných seminárov o práve EÚ s ohľadom na aplikáciu v právnej praxi v SR
2005 Absolvovanie seminárov externého doktorandského štúdia vo vednom odbore Trestné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2006 Certifikát z anglického jazyka po úspešnom absolvovaní kurzu Legal English
2006 Úspešné absolvovanie advokátskej skúšky
2007 Zapísaný do Slovenskej advokátskej komory
2008 Absolvovanie odborných seminárov o ochrane osobných údajov
2018 Rigorózna skúška z Trestného práva
Rigorózna práca na tému : „Trestná zodpovednosť mladistvých“; získanie titulu JUDr.
od r. 2003 Pravidelná účasť na najrôznejších domácich a zahraničných školeniach a seminároch

 

Právna prax:

od r. 2020 Spolupracujúci advokát s UEPA advokáti, Praha v Bratislave
od r. 2016 Spolupracujúci advokát s Advokátskou kanceláriou Rovenská & partneři, s.r.o., Praha
od r. 2008 Advokát – partner v združení PROiURiS, Bratislava (ako Lukačka s.r.o.)
2007 Asociovaný advokát v AK Valovičová & Železník
2003 – 2006 Advokátsky koncipient u advokátky JUDr. Dagmar Valovičovej v AK Valovičová & Železník
1999 – 2003 Asistent, neskôr advokátsky koncipient v AK Valovičová a Partneri, Bratislava

 

Publikačná a prednášková činnosť:

 • Príspevky do právnej poradne vydavateľstva E-Trend 
 • Príspevky do právnej poradne vydavateľstva SME
 • Prednášanie pre podnikateľské subjekty na tému ochrana osobných údajov v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou 
 • Spoluautor publikácie (učebnice) o potravinárskej legislatíve v SR

 

Členstvo v organizáciách:

od  r. 2007 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 5566

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • energetika
 • inkaso pohľadávok
 • retail
 • agrosektor 
 • direct marketing
 • IT
 • médiá a eventy
 • development 

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • zakladanie obchodných spoločností, korporátne zmeny, zlúčenia
 • GDPR
 • registrácia v registri partnerov verejného sektora
 • registrácia ochranných známok
 • poskytovanie sídla
 • sporové stratégie a vedenie súdnych civilných sporov
 • obhajoba v trestnom konaní
JUDr. Juraj Lukačka

JUDr. Juraj Lukačka

Partner v združení advokátov PROiURiS

Partner v združení advokátov PROiURiS

 • jlukacka@proiuris.sk
 • + 421 262 413 795

Špecializácia 

 • Právo obchodných spoločností , M & A
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok 
 • Ochrana osobných údajov, bezpečnosť dát
 • Ochrana pred nekalou súťažou, súťažné právo
 • Právo duševného vlastníctva, najmä autorské zmluvy a ochranné známky
 • Právo cenných papierov – špecializácie na akcie a zmenky
 • Pracovné právo
 • Občianske právo –  komplexné právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností a v oblasti rodinného práva
 • Register partnerov verejného sektora
 • Trestné právo – zastupovanie poškodených, obhajoba v trestnom konaní

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • český
 • anglický
 • nemecký

 

Vzdelanie:

1998 – 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv
2004 Absolvovanie odborných seminárov o práve EÚ s ohľadom na aplikáciu v právnej praxi v SR
2005 Absolvovanie seminárov externého doktorandského štúdia vo vednom odbore Trestné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2006 Certifikát z anglického jazyka po úspešnom absolvovaní kurzu Legal English
2006 Úspešné absolvovanie advokátskej skúšky
2007 Zapísaný do Slovenskej advokátskej komory
2008 Absolvovanie odborných seminárov o ochrane osobných údajov
2018 Rigorózna skúška z Trestného práva
Rigorózna práca na tému : „Trestná zodpovednosť mladistvých“; získanie titulu JUDr.
od r. 2003 Pravidelná účasť na najrôznejších domácich a zahraničných školeniach a seminároch

 

Právna prax:

od r. 2020 Spolupracujúci advokát s UEPA advokáti, Praha v Bratislave
od r. 2016 Spolupracujúci advokát s Advokátskou kanceláriou Rovenská & partneři, s.r.o., Praha
od r. 2008 Advokát – partner v združení PROiURiS, Bratislava (ako Lukačka s.r.o.)
2007 Asociovaný advokát v AK Valovičová & Železník
2003 – 2006 Advokátsky koncipient u advokátky JUDr. Dagmar Valovičovej v AK Valovičová & Železník
1999 – 2003 Asistent, neskôr advokátsky koncipient v AK Valovičová a Partneri, Bratislava

 

Publikačná a prednášková činnosť:

 • Príspevky do právnej poradne vydavateľstva E-Trend 
 • Príspevky do právnej poradne vydavateľstva SME
 • Prednášanie pre podnikateľské subjekty na tému ochrana osobných údajov v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou 
 • Spoluautor publikácie (učebnice) o potravinárskej legislatíve v SR

 

Členstvo v organizáciách:

od  r. 2007 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 5566

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • energetika
 • inkaso pohľadávok
 • retail
 • agrosektor 
 • direct marketing
 • IT
 • médiá a eventy
 • development 

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • zakladanie obchodných spoločností, korporátne zmeny, zlúčenia
 • GDPR
 • registrácia v registri partnerov verejného sektora
 • registrácia ochranných známok
 • poskytovanie sídla
 • sporové stratégie a vedenie súdnych civilných sporov
 • obhajoba v trestnom konaní