Proiuris

JUDr. Dagmar Valovičová

JUDr. Dagmar Valovičová

Kontaktné informácie

 • dvalovicova@proiuris.sk
 • + 421 262 413 795

JUDr. Dagmar Valovičová

Advokátka

Advokátka - partnerka v združení advokátov PROiURiS

Špecializácia:

 • Právo cenných papierov, najmä zmenky, akcie a šeky
 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Právo EÚ
 • Medzinárodné právo súkromné 
 • Bankové a finančné právo
 • Právo hospodárskej súťaže

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • český
 • nemecký

 

Vzdelanie:

1973 – 1978  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv
1982 Rigorózna skúška zo správneho a štátneho práva na UK Bratislava,
Rigorózna práca na tému : „Klauzula rozhodcovského súdu v medzinárodných sporoch s medzinárodným prvkom“; získanie titulu JUDr.
1990 Skúška komerčnej právničky, zapísaná do Komory komerčných právnikov
1993  Advokátska skúška, zapísaná do Slovenskej advokátskej komory
1995 – 1996 Absolvovanie odborného vzdelávacieho programu na EXPORT AKADEMIE Reutlingen odbor “Obchodné právo EÚ“. Program ukončený skúškou – Prof. Klaus Detzer
od r. 1980 Pravidelná účasť na domácich a zahraničných školeniach a seminároch
Účastníčka národných a medzinárodných podujatí (napr. zasadnutia FOWI – Výskumný ústav pre stredoeurópske a východoeurópske hospodárske právo)

 

Právna prax:

od r. 2020 Spolupracujúca advokátka – partnerka s UEPA advokáti, Praha v Bratislave
od r. 2008 Advokátka – partnerka v združení PROiURiS, Bratislava
2002 – 2008 Advokátka – partnerka v združení Valovičová & Železník, Bratislava
1993 – 2002 Advokátka – partnerka v advokátskej kancelária Valovičová a Partneri, Bratislava
1992 – 1993 Advokátka – partnerka v advokátskej kancelárii Strážnická & Valovičová
1989 – 1992 Právnička v rakúskej advokátskej kancelárii Goriany, Jakobljevich und Partner Viedeň – pobočka Bratislava
1987 – 1989 Právnička v zahraničnom obchodnom podniku TRANSAKTA Praha – pobočka Bratislava
1986 – 1987 Právnička v AVEX a.s., J/V PHILIPS Eindhoven Holandsko a TESLA Bratislava
1983 – 1986 Vedúca právneho oddelenia v podniku OTEX Bratislava

 

Publikačná a prednášková činnosť:

Publikovanie článkov v odbornom časopise z oblasti práva „Právny obzor“

 

Členstvo v organizáciách:

od r. 1990 zapísaná do Komory komerčných právnikov
od r. 1991 zakladajúca členka Karlovarských právnických dní
od r. 1993 zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 0186
2002 – 2019 zapísaná ako advokátka v Českej advokátskej komore pod číslom 9361

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • poisťovníctvo
 • energetika
 • retail a dial marketing
 • inkaso pohľadávok
 • stavebníctvo
 • logistika

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • správa majetku klientov na základe fiduciárnych zmlúv
 • poskytovanie sídla
 • sporové stratégie a vedenie súdnych civilných sporov
 • registrácie ochranných známok SR aj EÚ
JUDr. Dagmar Valovičová

JUDr. Dagmar Valovičová

Partnerka v združení advokátov PROiURiS

Partnerka v združení advokátov PROiURiS

 • dvalovicova@proiuris.sk
 • + 421 262 413 795

Špecializácia:

 • Právo cenných papierov, najmä zmenky, akcie a šeky
 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Právo EÚ
 • Medzinárodné právo súkromné 
 • Bankové a finančné právo
 • Právo hospodárskej súťaže

 

Znalosť jazykov:  

 • slovenský
 • český
 • nemecký

 

Vzdelanie:

1973 – 1978  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, diplom Magister práv
1982 Rigorózna skúška zo správneho a štátneho práva na UK Bratislava,
Rigorózna práca na tému : „Klauzula rozhodcovského súdu v medzinárodných sporoch s medzinárodným prvkom“; získanie titulu JUDr.
1990 Skúška komerčnej právničky, zapísaná do Komory komerčných právnikov
1993  Advokátska skúška, zapísaná do Slovenskej advokátskej komory
1995 – 1996 Absolvovanie odborného vzdelávacieho programu na EXPORT AKADEMIE Reutlingen odbor “Obchodné právo EÚ“. Program ukončený skúškou – Prof. Klaus Detzer
od r. 1980 Pravidelná účasť na domácich a zahraničných školeniach a seminároch
Účastníčka národných a medzinárodných podujatí (napr. zasadnutia FOWI – Výskumný ústav pre stredoeurópske a východoeurópske hospodárske právo)

 

Právna prax:

od r. 2020 Spolupracujúca advokátka – partnerka s UEPA advokáti, Praha v Bratislave
od r. 2008 Advokátka – partnerka v združení PROiURiS, Bratislava
2002 – 2008 Advokátka – partnerka v združení Valovičová & Železník, Bratislava
1993 – 2002 Advokátka – partnerka v advokátskej kancelária Valovičová a Partneri, Bratislava
1992 – 1993 Advokátka – partnerka v advokátskej kancelárii Strážnická & Valovičová
1989 – 1992 Právnička v rakúskej advokátskej kancelárii Goriany, Jakobljevich und Partner Viedeň – pobočka Bratislava
1987 – 1989 Právnička v zahraničnom obchodnom podniku TRANSAKTA Praha – pobočka Bratislava
1986 – 1987 Právnička v AVEX a.s., J/V PHILIPS Eindhoven Holandsko a TESLA Bratislava
1983 – 1986 Vedúca právneho oddelenia v podniku OTEX Bratislava

 

Publikačná a prednášková činnosť:

Publikovanie článkov v odbornom časopise z oblasti práva „Právny obzor“

 

Členstvo v organizáciách:

od r. 1990 zapísaná do Komory komerčných právnikov
od r. 1991 zakladajúca členka Karlovarských právnických dní
od r. 1993 zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 0186
2002 – 2019 zapísaná ako advokátka v Českej advokátskej komore pod číslom 9361

 

Klienti z oblastí podnikania:

 • poisťovníctvo
 • energetika
 • retail a dial marketing
 • inkaso pohľadávok
 • stavebníctvo
 • logistika

 

Ďalšie služby pre klientov:

 • správa majetku klientov na základe fiduciárnych zmlúv
 • poskytovanie sídla
 • sporové stratégie a vedenie súdnych civilných sporov
 • registrácie ochranných známok SR aj EÚ