1. Pracovnoprávne spory
  2. Pracovné zmluvy
  3. Pracovný čas a jeho úprava
  4. Zamestnávanie cudzincov
  5. Kolektívne vyjednávanie
  6. Vysielanie zamestnancov a ich dočasné prideľovanie
  7. Prevzatie zamestnancov